nb-NOen-US
You are here:   Home
  |  Login
Velkommen

Internkontroll (IK) er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.Det er i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) at vi finner kravene om systematisk HMS-arbeid i virksomheter. Forskriften benytter altså begrepet virksomheter, og dette omfatter ikke bare næringsvirksomhet. Også boligeieformer hvor flere mennesker eier noe sammen, faller inn under begrepet virksomhet. Derfor er alle boligvirksomheter underlagt denne forskriften.For å lette det daglige arbeidet med oppfølging av internkontrollen, har vi utarbeidet en elektronisk HMS-portal. Portalen består hovedsakelig av lovsamlinger, sjekklister og forslag til hvordan HMS-arbeidet kan løses på en enkel og grei måte. Portalen inneholder også en arkivfunksjon som gir virksomheten muligheten til å laste opp møtereferater, kart, FDV dokumentasjon, dokumentasjon på gjennomførte kontrollrunder, avtaledokumenter, telefonlister osv. 

Ta kontakt med oss på post@hmsportalen.no.Presentasjon av portalen (pdf)                      Klikk her for bestilling og pris